Fráňa Šrámek sedí za stolem a píše plnícím perem na volný list papíru
Něco se chystá …

Tématem 66. ročníku bude genius loci.