68. ročník   29. června – 6. července 2024

Ve stínu

Nadcházející 68. ročník bude věnován těm, kteří – nebo obecněji tomu, co je – „ve stínu“, co není vidět, co je buď přehlíženo, marginalizováno, anebo už ze své podstaty skryto. Mohou to být osobnosti tvořící zázemí slavnějším partnerům anebo přímo celé profese, bez nichž si nelze představit fungování literatury, jako je redaktor, editor, nakladatel či překladatel. Do centra pozornosti se dostanou i lidé, kteří – dobrovolně i nedobrovolně – nejsou tak úspěšní, jak by za jiných okolností být mohli, protože je z jakýchkoli důvodů někdo zastiňuje. Typickým případem člověka ve stínu je partnerka Fráni Šrámka Miloslava Hrdličková (1884–1958), česká spisovatelka, redaktorka a editorka, a zároveň žena pečující obětavě o Šrámkův literární odkaz, bez níž by dnes neexistovala Šrámkova Sobotka.
Festival se ve svých programových liniích otevře také tématům paralelní kultury, disentu či zakázané literatury, a bude se věnovat i tématu popularity, marketingu v umění a vůbec způsobům, jak se něco či někteří dostávají na výsluní, zatímco jiní zůstávají ve stínu. Téma bude tradičně prostupovat nejen dramaturgií multižánrového programu, ale také širokou nabídkou tvůrčích a didaktických dílen pro dospělé i děti.

Irena Vaňková