Praktické informace pro účastníky

Šrámkova Sobotka je osmidenní festival českého jazyka, řeči a literatury, nejstarší tuzemská akce svého druhu – každoročně se koná v prvním červen­covém týdnu na počest vý­znam­ného sobo­teckého ro­dáka, básníka Fráni Šrám­ka, při pří­ležitosti výročí literá­tova úmrtí. Posláním festivalu je napo­máhat zájmu veřej­nosti o mateř­štinu, kulturu mluve­ného slova a lite­raturu, ale také objevovat nové možnosti, jak nazírat mateřštinu, slovesnou kulturu či didaktiku češtiny. Děje se tak prostřed­nictvím multi­žánrového programu v kombi­naci s ojedi­nělou nabídku kurzů dalšího vzdělávání v oblasti slovesného a drama­tického umění pro dospělé i děti. Každý ročník je uvozen zaštiťujícím tématem, jehož prostřednictvím se na zmíněné oblasti zájmu nahlíží.

Následu­jící text se vám pokusí ozřejmit všechno, co byste mohli potřebovat vědět o svém pobytu na festivalu v Sobotce. Kdybyste náhodou nenašli odpověď na některou z vašich otázek, případně si něčím nebyli jisti, neváhejte se na nás obrátit na info@sramkovasobotka.cz!

Je třeba něco podniknout, pokud se chci festivalu zúčastnit?

Chystáte-li se na Šrámkovu Sobotku pouze za účelem návštěvy programu a neplánujete zůstat přes noc, nevyžaduje účast na festivalu žádnou zvláštní přípravu – stačí se zorien­tovat v programu, případně si zakoupit vstupenku na placené pořady v předprodeji.

Pokud byste však chtěli v Sobotce pobýt delší dobu, případně se zúčastnit některé z festivalových dílen, je nutné použít festivalový registrační systém, jehož prostřednictvím si můžete vedle výběru dílen rovněž objednat ubytování či permanentní vstupenku.

Co očekávat od festivalového programu? Můžu sehnat vstupenky předem? Máte také zvýhodněné vstupné?

V průběhu Šrámkovy Sobotky se uskuteční tradičně na sedm desítek pořadů zahrnujících přednášky, autorská a scénická čtení, divadelní představení, koncerty, besedy, poslechové pořady, projekce či formáty vytvořené specificky pro festival, jako je například každoroční nokturno Společnost mrtvých básníků.

Většina festivalových pořadů je pří­stupná zdarma. Pokud Vás zaujme některý z place­ných pořadů, doporučujeme si do­předu zakoupit vstu­penku v rámci on-line předprodeje. Vstupenky si můžete dále opatřit v Městském informačním centru, v době konání festivalu také v informačním stánku na zahradě Šrámkova domu. Rezervace vstupenek není možná. Pro vstup na konkrétní pořad není nutné vstupenku tisknout, postačí se prokázat její elektronickou podobou. Děti mladší 12 let mají na placené pořady vstup zdarma bez nároku na samostatné místo.

V případě nejasností se obraťte na produkci festivalu na telefonu 603 155 547.

Permanentní vstupenka v podobě stylového látkového náramku vám za cenu 1 600 Kč zajistí bezstarostný vstup na všechny festiva­lové pořady. Na pla­cené pořady ko­nané v Městském divadle je pro uplat­nění perma­nentky nutné rezer­vovat si v informačním stánku po pří­jezdu na festival kon­krétní místo. Permanentní vstupenka je přenosná.

V ceně 800 Kč nabízíme také dětskou permanentku od 12 do 15 let. Děti mladší 12 let mají na placené pořady vstup zdarma, kromě dětských pořadů, na které je určeno dětské vstupné.

V čem spočívají festivalové dílny?

Festival nabízí ve spolupráci s NIPOS–ARTAMA řadu vícedenních i jednodenních tvůrčích a didaktických dílen, jejichž společným jmenovatelem je dle zaměření Šrámkovy Sobotky trojice český jazyk, řeč a literatura.

Tradičně jsou v nabídce dílny věnované uměleckému přednesu, literární kritice, rozhlasové tvorbě, tvůrčímu psaní či překladu, samostatnou kategorií jsou dále učitelské dílny zaměřené především na didaktiku češtiny. Zkrátka nepřijdou ani děti, kterým jsou věnovány dílny výchovně-dramatické, hudebně-výtvarné či specifické formáty, jejichž náplní bylo v posledních letech například tvůrčí psaní či tvorba podcastu.

Podrobnější informace o festivalových dílnách naleznete v jejich přehledu.

Jak si zajistit ubytování?

Ubyto­vací kapacity ve městě a jeho blízkém okolí nejsou příliš veliké a během festi­va­lového týdne bývají prak­ticky vy­čer­pané. Doporučujeme proto využít našeho registračního systému, plánujete-li se zúčastnit Šrámkovy Sobotky více dní.

Objednávka ubytování je součástí registrace na festival. Ve formuláři zadáte požadavky na dobu, kategorii a počet ubytovaných osob. Po dokončení objednávky se vám následně ozve e-mailem některá z našich referentek s nabídkou konkrétního ubytování, s ní se pak domluvíte na dalším postupu.

Ubytování kategorizujeme zhruba podle komfortu na ubytování hotelového typu, penzion, ubytovnu na koupališti a studentské spaní ve vlastním spacáku v tělocvičně. Kromě toho jsme schopni zajistit místo se společnou sprchou pro vlastní stan nebo obytný vůz. Základna EXOD nabízí spaní ve školních třídách.

Ano, někteří ubytovatelé umožňují ubytování s menšími domácími mazlíčky, je to ale záležitost, která výrazně omezí možnosti výběru.

Učíte? Studujete? Zúčastněte se festivalu výhodněji!

Šrámkova Sobotka je již od svých prvních ročníků festivalem s početným účastnickým zastoupením z řad studentstva a učitelstva. Protože v této tradici chceme pokračovat, nabízíme pro obě skupiny řadu výhod včetně pobytových balíčků.

V současnosti má festival zastoupení v podobě kontaktní osoby na více než deseti fakultách vysokých škol napříč republikou. Jednotlivá pracoviště poskytují účelová nebo jiná stipendia, způsob podpory však není jednotný a pro aktuální informace je nutné obrátit se na ambasadorku či ambasadora konkrétní fakulty. V seznamu zatím nejsou všechny fakulty se studijními programy a obory, pro jejichž (nejen) studentstvo je účast na festivalu relevantní, doufáme nicméně, že se seznam bude dále rozšiřovat.

Pro studenty máme připravený zvýhodněný balíček v ceně 3 000 Kč zahrnující tvůrčí dílnu dle výběru, permanentní vstupenku a nízkorozpočtové ubytování v prostorách tělocvičny. Přihlásit se k němu můžete skrze registrační formulář.

Na jednotlivé festivalové dílny lze uplatnit slevu pro studující i mimo studentský balíček.

Studentské výhody se vztahují také na studenty denního studia středních škol.

Učitelé se mohou zúčastnit festivalu prostřednictvím sobotecké Exkurzně vzdělávací základny (EXOD), která nabízí ubytování v sobotecké škole nebo soukromí, permanentku a možnost účasti na interpretační dílně vedené Emilií Zámečníkovou.

Kam se vydat po příjezdu na festival? Jak se ve městě nejlépe zorientovat?

Budete-li váhat, kam směřovat své první kroky po příjezdu, zamiřte na zahradu Šrámkova domu v bezprostřední blízkosti náměstí Míru, kde naleznete festivalový informační stánek a také Vokýnko, v němž se můžete občerstvit.

Mapa pro základní orientaci po příjezdu: na náměstí projděte kolem MIC (bod 3) směrem ke kostelu a od vchodu na zahradu (bod 4) již uvidíte stanoviště (stánek) festivalových delegátek. Bod 1 je autobusová zastávka Jičín > Praha, bod 2 zastávka Praha > Jičín, bod 5 je restaurace Maštal a 6 je Vokýnko.

Naše delegátky, které vám ochotně poradí se všemi náležitostmi stran pobytu na festivalu, zastihnete první festivalovou sobotu a neděli od 9 do 18 hodin, v následujících dnech vám zde budou k dispozici vždy od 14 do 17 hodin. Mimo uvedené časy budou organizátoři k dispozici na telefonech, neváhejte se na ně však obracet i osobně – poznáte je podle pořada­telských placek. Dalším orientačním bodem je také Městské informační středisko, které bude v době konání festivalu otevřené od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Ve všech případech se zastavte kvůli pre­zenci a registraci ve festivalovém stánku. Na místě bude možné se ještě přihlásit na celo­týdenní či jedno­denní dílny, které nebudou plně obsazeny, zakoupíte zde také festi­valové drobnosti či perma­nentní vstupenku na placené pořady. Delegátky vám také na místě poskytnou všechny podrobnosti týkající se vašeho ubytování.

Pokud jste přijeli prostřednictvím učitelské exkurzní základny (EXOD) sídlící ve škole, poskytnou vám informace Olga Bičišťová a Marie Sekerová.

Ve městě se lehce zorien­tujete, ubytování i veškeré festivalové prostory jsou v docház­kové vzdálenosti. V centru se nachází lékárna i zdravotní středisko, v případě komplikací poslouží zdravotnická pracoviště v Jičíně či Mladé Boleslavi. Ve městě jsou k dispozici dva bankomaty (ČS, KB), oba na náměstí Míru. Krátkodobé parkování na náměstí je zpoplatněno, pro dlouhodobější parkování jsou vyhrazeny plochy na Malém náměstí a na parkovišti před Městským úřadem.

Zvýhodněné festivalové stravování zajišťuje hotel Pošta a restaurace Maštal, k občerstvení můžete rovněž využít Vokýnko na zahradě Šrámkova domu.

Pobyt si můžete zpříjemnit i výlety – přímo v Sobotce je lovecký zámek Humprecht, Šolcův statek, nedaleko pak hrad Kost, údolí Plakánek, Prachovské skály či město Jičín.

Patří na Šrámkovu Sobotku děti?

Patří! Vedle programové linie věnované dětem Šrámkova Sobotka každoročně nabízí také řadu dětských dílen pro různé věkové kategorie v průběhu dopoledne i odpoledne. Časový harmonogram je uzpůsobený tak, aby se rodiče mohli zúčastnit alespoň části festivalového programu bez nutnosti starosti o děti.

Další organizační náležitosti

Zahrada Šrámkova domu je v době konání festivalu otevřena od 8.30 do 2.00 hodin. Vedle prostoru pro relaxaci zahrada slouží jako místo konání různých pořadů, účastníci jsou tudíž povinni v době jejich konání respektovat provozní řád festivalu. Upozorňujeme též na zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích centra města.

V areálu zahrady třídíme plasty. Využijte, prosím, speciálních barevných košů. I když se festivalový areál bude pravidelně čistit, prosíme o co největší možné zachovávání čistoty a pořádku. Ve Vokýnku jsou k dostání festivalové zálohované kelímky.

Na zahradě Šrámkova domu je ve stínu festivalových stanů dostupné připojení k Wi-Fi společně s možností napojení se na elektrickou síť.

Upomínkové festivalové drobnosti je možné zakoupit ve festivalovém informačním stánku.