základna Sobotka

Vážení přátelé, učitelé češtiny a další zájemci o český jazyk!

Zveme Vás na 67. Šrámkovu Sobotku, festival českého jazyka, řeči a literatury.
Konat se bude ve dnech 1. – 8. 7. 2023.

Cena a podmínky pro rok 2023 budou zveřejněny spolu s přihláškou.

Nabízíme odborné přednášky a besedy k tématu, autorská čtení, výstavy, večerní divadla a koncerty.

66šs_6_05

Účastníci sobotecké základny v červenci 2022.
Účastníci sobotecké základny v červenci 2022.

Bližší informace na adrese: marie.sekerova@seznam.cz.

EXOD (původně z EXkurzní ODbor) je projekt základních organizací škol­ských odborů, jehož počátky sahají do třicátých let minulého století. Dnes představuje celo­republikovou síť exkurzně-vzdělávacích základen, jejichž prostřed­nictvím aktivní učitelé umožňují svým kolegům poznávat různá místa naší země. Základna Sobotka je zamýšle­na primárně jako vzdě­lávací. Od samého počátku je úzce svázána s festivalem Šrámkova Sobotka a představuje cestu, kterou mohou učitelé využít k účasti na festivalu s finanční podporou své odborové organizace.