základna Sobotka

Vážení přátelé, učitelé češtiny a další zájemci o český jazyk!

Zveme Vás na 66. Šrámkovu Sobotku, festival českého jazyka, řeči a literatury.
Letošním tématem bude Genius loci. Koná se ve dnech 2. 7. – 9. 7. 2022.

EXOD – základna pro učitele – stojí 4050 Kč za vše (člen ČMOS 3650 Kč). V ceně:

  • ubytování ve škole na lehátkách s lůžkovinami, cca 2 – 4 lidé ve třídě;
  • permanentní vstupenka na placené pořady festivalu;
  • pojištění;
  • vycházka do okolí s průvodcem.

Bez stravování, které je zajištěno v pizzerii za cca 320 Kč na den.

V ceně je i interpretační dílna s rozhlasovou režisérkou H. Kofránkovou.

Nabízíme odborné přednášky a besedy k tématu, autorská čtení, výstavy, večerní divadla a koncerty.

I učitelé mají možnost si dokoupit účast na některé z dalších tvůrčích nebo didaktických dílen. Vybrané celo­týden­ní nebo od­polední dílny budou akre­di­továny v systému dalšího vzdě­lávání peda­go­gických pra­covníků (DVPP). Aktuální stav akre­di­tace je zveřejněn na stránce učitelských výhod.

Přihláška ke stažení.

hrad Kost zrcadlící se ve vodní hladině
Vyplňte přihlášku a hlaste se co nejdříve na adresu: marie.sekerova@seznam.cz.
EXOD (původně z EXkurzní ODbor) je projekt základních organizací škol­ských odborů, jehož počátky sahají do třicátých let minulého století. Dnes představuje celo­republikovou síť exkurzně-vzdělávacích základen, jejichž prostřed­nictvím aktivní učitelé umožňují svým kolegům poznávat různá místa naší země. Základna Sobotka je zamýšle­na primárně jako vzdě­lávací. Od samého počátku je úzce svázána s festivalem Šrámkova Sobotka a představuje cestu, kterou mohou učitelé využít k účasti na festivalu s finanční podporou své odborové organizace.