základna Sobotka

Vážení přátelé, učitelé češtiny a další zájemci o český jazyk!
Zveme Vás na 68. Šrámkovu Sobotku, festival českého jazyka, řeči a literatury.
Konat se bude ve dnech 29. 6. – 6. 7. 2024, tématem letošního ročníku bude

Ve stínu

EXOD – základna pro učitele – stojí 4320 Kč (člen ČMOS 3920 Kč). V ceně:

  • ubytování ve škole na lehátkách s lůžkovinami, cca 2 – 3 osoby ve třídě;
  • permanentní vstupenka na placené pořady festivalu;
  • pojištění;
  • vycházka do okolí s průvodcem;
  • účast na týdenní interpretační dílně, kterou vede zkušená pedagožka , lektorka Ema Zámeč­níková, autor­ka řady odbor­ných publi­kací, např. knihy Cesta k před­nesu.

Bez stravování, které je zajištěno v restauracii za zvýhodněnou cenu.

Nabízíme odborné přednášky a besedy k tématu, autorská a scénická čtení, výstavy, večerní divadelní představení a koncerty.

Přihláška ke stažení. Případně lze použít i přihlášku ze stránek ČMOS.

Účast na základně lze dopl­nit do­koupe­ním si ně­které z dalších tvůr­čích nebo didak­tických dílen.

66šs_6_05

Účastníci sobotecké základny v červenci 2022.
Účastníci sobotecké základny v červenci 2022.
Vyplňte přihlášku a hlaste se co nejdříve na adresu: marie.sekerova@seznam.cz.

Dotazy k pobytu na základně zodpoví na telefonech M. Sekerová 732 933 246 nebo O. Bičišťová 737 708 677. Aktuální poštovní adresa: Na Benešově 247, 507 43 Sobotka.

EXOD (původně z EXkurzní ODbor) je projekt základních organizací škol­ských odborů, jehož počátky sahají do třicátých let minulého století. Dnes představuje celo­re­publiko­vou síť exkurzně-vzdě­lá­vacích základen, jejichž prostřed­nictvím aktivní učitelé umožňují svým kolegům poznávat různá místa naší země. Základna Sobotka je zamýšle­na primárně jako vzdě­lávací. Od samého počátku je úzce svázána s festivalem Šrámkova Sobotka a představuje cestu, kterou mohou učitelé využít k účasti na festivalu s finanční podporou své odborové organizace.