základna Sobotka

Vážení přátelé, učitelé češtiny a další zájemci o český jazyk!

Zveme Vás na 66. Šrámkovu Sobotku, festival českého jazyka, řeči a literatury.
Koná se ve dnech 2. 7. – 9. 7. 2022.

Přihláška, podrobnosti o cenách a podmínkách zde budou zveřejněny později.

hrad Kost zrcadlící se ve vodní hladině
EXOD (původně z EXkurzní ODbor) je projekt základních organizací škol­ských odborů, jehož počátky sahají do třicátých let minulého století. Dnes představuje celo­republikovou síť exkurzně-vzdělávacích základen, jejichž prostřed­nictvím aktivní učitelé umožňují svým kolegům poznávat různá místa naší země. Základna Sobotka je zamýšle­na primárně jako vzdě­lávací. Od samého počátku je úzce svázána s festivalem Šrámkova Sobotka a představuje cestu, kterou mohou učitelé využít k účasti na festivalu s finanční podporou své odborové organizace.