O festivalu

Šrámkova Sobotka

Fráňa Šrámek, narozený a pohřbený v Sobotce, byl po celý život v úzkém styku se svým rodištěm, které oslavil tak, jak bylo v českém básnictví oslaveno málokteré město mimo Prahu. Jeho družka Miloslava Hrdličková-Šrámková ve své závěti odkázala městu Sobotce svůj dům čp. 3 na náměstí Míru v Sobotce s básníkovým archivem, pozůstalostí a autorskými právy. Město Sobotka se proto cítí povinno pečovat o kulturní odkaz a památku svého významného rodáka. K tomuto odkazu přispívá každoročním pořádáním festivalu Šrámkova Sobotka.

Festival Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka, řeči a literatury, který se koná každoročně v Sobotce v prvním týdnu hlavních školních prázdnin. Pořadatelem festivalu je město Sobotka prostřednictvím své příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, které řídí přípravu festivalu a městu zodpovídá za jeho realizaci.

  1. Posláním festivalu je:
  2. a) napomáhat zájmu veřejnosti o český jazyk, kulturu mluveného slova a literaturu;
  3. b) rozvíjet odborné znalosti účastníků z řad odborné veřejnosti, zejména pedagogů a studentů vysokých škol filologického a pedagogického zaměření.

Toto poslání naplňuje programem s odbornými vzdělávacími přednáškami, semináři, dílnami, besedami a ostatními kulturními pořady. Jejich výběr se řídí zásadou získat kvalitní vědecké odborníky, profesionální umělce i oceňované amatéry. Všechny kulturní pořady jsou určeny i široké veřejnosti.

(dle Statutu festivalu z roku 2015)

Děkujeme

Naši partneři

logo NIPOSu