Fantastické psaní – dílna na zkrocení draků, ufonů a duchů
(pro děti od 9 do 15 let)

děti u stolu
Společně se rozepíšeme na žánrech, které mladé čtenáře baví. Ať už je to fantasy plné draků, ma­gických předmětů a vrtošivých bohů nebo sci-fi, ve kterých se létá vesmír­nými loděmi, cestuje časem a vyjednává s roboty. Nezapomeneme ani na příběhy stra­šidelné, takže pisa­tele čeká sestup do temných zákoutí lidské duše nebo aspoň do sklepa. Místa, která společně navští­víme, se často nacházejí v para­lel­ních světech, ale vejít do nich můžeme skrz ne­ná­padnou branku v kláš­terní za­hradě. Od psaní si odpoči­neme u neméně skvělých ko­miksů. Projdeme tvůrčím pro­cesem od scénáře, přes kresbu až po lettering.

celotýdenní dětská, po–út; cena: 850 Kč

Co dětem s sebou na dílnu?

Penál (propisku, tužku, tenký černý fix, pastelky, pravítko, gumu, nůžky, tyčinkové lepidlo), čisté papíry nebo sešit, případně notebook na sepsání závěrečné povídky. Svačinu, pití.
portrét Kláry Smolíkové
Klára Smolíková

(1974, Praha) je spiso­vatelkou knih převážně určených dětem a mládeži. Píše ko­miksové i filmové scénáře, lekto­ruje tvůrčí workshopy, spolu­pracuje na různých vý­stavních a vzdělá­vacích pro­jektech či počíta­čových hrách. Podílela se na večer­níčkové a knižní sérii Vynálezce Alva nebo de­tektivní řadě Tajná dvojka A+B. Mezi její popu­lární tituly patří Husité, S Komenským do komiksu: Únikovka s Amosem nebo Cha cha chá, zasmál se Morde­chaj. Napo­sledy vydala knihu pro mládež COM.ensky: Kratičká zpráva o covi­dovém nakažení a popularizační knihu o feno­ménu audio­knih Nečtu! Poslou­chám. Devátým rokem působí na volné noze, kromě psaní lekto­ruje vzdě­lávací semináře a spolu­pracuje na muzej­ních pro­jektech. Vystudo­vala estetiku a teorii kultury na Filo­zofické fakultě UK v Praze.