Dílna sborového zpěvu

sbor na Šrámkově Sobotce vede Jiří Šlupka Svěrák
Hudební setkávání se zdravou ambicí s reper­toárem se­stave­ným z lidové poezie, v němž se obje­vují sbory, voice­bandy i sóla. Tradičně nevy­ne­cháme také jazzové, rockové i spiri­tuálové písně. Pokud hra­jete na nějaké ná­stroje, vezměte je s sebou, mohli bychom vytvo­řit i malou dopro­vod­nou kapelu.

celotýdenní odpolední dílna; po – pá, tj. 1. – 5. 7.; cena: 800 Kč

Budete-li na festivalu s dětmi, můžete pro ně v době zkoušek sboru využít odpolední hudebně-výtvarnou dílnu.

portrét Zdeňka Šlupky Svěráka
Jiří Šlupka Svěrák

(1950, Olomouc) skladatel, textař, zpěvák, pianista a pedagog. Vystu­doval obor čeština a hudební výchova na PedF UK v Praze a na FF MU v Brně, studoval také skladbu a dirigování na Lidové konzer­vatoři. Pra­coval jako vycho­vatel a pedagog, nyní učí tvorbu pís­ňového textu a příbuzné hudební obory na Konzer­vatoři a VOŠ Jaro­slava Ježka. Rovněž přednáší na pražské DAMU (sborový zpěv). Zhudeb­nil řadu básníků, je autorem několika desítek scé­nických hudeb pro různá divadla, roz­hlasové insce­nace, audio­knihy; napsal dva muzikály. Vystu­puje sólově a s vlastní kapelou Nejenblues.