Osvědčená cvičení tvůrčího psaní

děti u stolu
Poznejte metody, které můžete okamžitě využít ve svých hodinách, a děti budou nadšené. Pojďme spo­lečně pro­zkoumat osvěd­čená cvičení tvůrčího psaní, kterými prošlo již několik tisíc stu­dentů. Jejich zamě­ření je nejen na rozvoj vyprá­věcích doved­ností, ale samo­zřejmě se dotýkají i sebe­poznání a pro­zkoumá­vání vlastní tvoři­vosti. Rád vám před­stavím svá esa z rukávu, která se vyvíjela v průběhu mé deseti­leté praxe coby lektora tvůr­čího psaní. V závěru dílny můžeme společně disku­tovat o všem, co vás jen napadne a bude zajímat.

jednodenní odpolední dílna, pondělí, od 14 h; cena: 300 Kč

Co s sebou na dílnu?

Papír a tužku.
portrét Reného Nekudy
René Nekuda

MgA. René Nekuda (1986, Chrudim) vystudoval Lite­rární akademii v Praze, několik let pra­coval jako novinář, píše povídky a divadelní hry, cestuje po světě a o svých cestách také přednáší. Od roku 2011 profe­sionálně vyučuje tvůrčí psaní. Je součástí European Association of Creative Writing Programmes (EACWP).

foto Petr Florián