Dílny

Šrámkova Sobotka bez tvůrčích dílen, to je jako Milka bez Fráni!

Dílny jsou již neodmyslitelnou součástí festivalového dění. Ať bude v červenci epidemická situace jakákoliv, vynasnažíme se zajistit jejich co nejplno­hodnot­nější průběh. Letos jsme pro vás připravili dvanáct celotýdenních pro dospělé, šest dětských a tři jednodenní didaktické. Čekají na vás jak dílny tradiční, tak nového formátu, ušité na míru ročníkovému tématu.

Dílny lze mezi sebou v některých případech kombinovat, například k celotýdenní dílně si můžete přibrat ještě jednodenní didaktickou nebo sbor. Celotýdenní dílny probíhají od pondělí do pátku, zpravidla od 9.30 do 13 hodin, dětské dílny od 9 do 13 hodin. Koncept je vymyšlen tak, abychom vyšli vstříc rodičům, kteří přijedou na festival s dětmi a chtějí se zúčastnit tvůrčích dílen. Po dohodě s lektorem a ostatními frekven­tanty však lze začátek dílny posunout tak, abyste nepřišli o do­polední přednášku. Jednodenní didaktické dílny začínají ve 14 hodin, sbor zkouší denně od 17 do 18.30 hodin.

Páteční večer a sobotní dopoledne je tradičně věnováno vhledu do tvůrčí práce jednotlivých dílen skrze platformu nazvanou Jarmark dílen. Pořad probíhá např. formou jevištního výstupu, prezentace vzniklých děl nebo krátké demon­strace způsobu práce dané dílny. V sobotu dopoledne prezentují svou práci dílny dětské.

Pro zajištění maximálního pohodlí a dostatečné pozornosti pro všechny frekven­tanty probíhají dílny pro dospělé i děti v menších skupinách. Činíme tak i s ohledem na možná zdravotní rizika. Za nepříznivé epidemické situace se pokusíme zajistit bezpeč­nostně vyhovující průběh podle zaměření dílny, případně přesuneme setkávání do on-line prostoru. Včas vás budeme informovat.

Registrace do dílen bude možná primárně skrze registrační formulář, kde si budete moci vyřešit i uby­tování a další nále­žitosti nezbytné pro pobyt na festivalu. Pro studenty jsme připravili zvýhodněný studentský balíček (jedna celo­týdenní dílna, perma­nentka, nízko­rozpočtové ubytování a sleva na stravu) za 3 000 Kč.

Nezapomeňte se přihlásit včas, neboť dílny s nízkým zájmem budeme nuceni na konci května zrušit!

všechnycelotýdenníjednodennípro děti