65. ročník   3. – 10. července 2021

Od folkloru k folkloru

Cesta k tématu a pojetí 64. ročníku Šrámkovy Sobotky nebyla jednoduchá. Ani název pro „Etnosobotku“ či „téma folkloru na Sobotce“ se nehledal snadno. Jeden z návrhů zněl Od úst k ústům – a nečekali jsme, jaké to bude mít o pár měsíců později konotace. Tím, co se šíří od úst k ústům, se pro nás stalo od března 2020 něco úplně jiného než folklor. Ústa jsme si zakryli rouškami a omezili přímý mezilidský kontakt, abychom zabránili šíření nákazy. A protože právě na mezilidském kontaktu a různých podobách autentické komunikace je sobotecký festival založen, nezbylo než ho – byť už takřka připravený – i s jeho folklorním tématem přesunout na rok 2021 jako 65. ročník.

Čas ale plyne rychle a věříme, že se přece jen brzy spolu v Sobotce zeptáme, co že to vlastně folklor je. Že o tom v průběhu prvních červencových dní roku 2021 povedeme debaty, přivítáme odborníky na přednáškách i besedách, vydáme se vstříc literárním a divadelním zážitkům, koncertům v kostele i na zahradě, rozhlasovým poslechům. Že spolu budeme pracovat v dílnách, setkávat se v sobotecké škole i na náměstí, v sále spořitelny, na zahradě Šrámkova domu i v městském divadle a v prostorech dalších, tak jak to známe už mnoho let.

Do té doby si na webu Šrámkovy Sobotky můžete zavzpomínat prozatím aspoň na tři ročníky a níže také ve zkratce podívat na ukázku z toho, co nás – pokud se nic nepokazí – v létě 2021 čeká.

Na co se tedy můžeme těšit?