64. ročník   4. – 11. července 2020

 

V situaci všeobecné nejistoty krátce po vrcholu první vlny pandemie Rada města rozhodla dne 29. dubna 2020 o odložení konání festivalu až na rok 2021. Přípravné práce na realizaci festivalu v roce 2020 tak byly zastaveny.

Šrámkova Sobotka však byla, i když nebyla. Ve festivalovém týdnu v roce 2020 se z vlastní vůle, spontánně a neoficiálně sešlo v Sobotce několik desítek tradičních účastníků festivalu, díky osobní aktivitě lektorů se improvizovaně uskutečnily 3 tvůrčí dílny, proběhlo několik veřejných kulturních vystoupení.