63. ročník   29. 6. – 6. 7. 2019

Na scénu!

Tématem 63. ročníku se stal dialog mezi textem a divadlem. Podařilo se propojit oblast českého jazyka, řeči a literatury s divadlem, respektive s dramatem. Divadlo je svébytný sémantický systém, hovořící vlastní řečí. Je všeobecně známo, že obrozování českého jazyka probíhalo velmi intenzivně také na prknech, která – jak víme od Shakespeara – znamenají svět. Pro tento rok byla připravena novinka, čtyři scénická čtení připravená na míru Šrámkově Sobotce. Divadlo Oldstars na fotbalovém stadionu představilo „Český ráj“ Jaroslava Rudiše.

Divadlo D21 přispělo do programu jedinečným projektem. Spojilo scénické čtení jednoaktovky Václava Havla Vernisáž s prohlídkou loveckého zámečku Humprecht. Původní překlad současné německé hry MS Pocahontas představilo Divadlo X10 v Městském parku. A Studio Rubín představilo na fotbalovém stadionu Tělo. Inscenované čtení na motivy přelomového a neobyčejně moderního románu, který napsal Fráňa Šrámek během pár týdnů v roce 1919 podle vyprávění své ženy Miloslavy Hrdličkové Šrámkové.