Sobotecký BarCamp

Po několik ročníků festivalu probíhal v neděli na počátku festivalového týdne jednodenní BarCamp, interaktivní konference určená především učitelům, pracovníkům ve školství, studentům pedagogických fakult a širší veřejnosti, která se zajímá o současnost českého školství. Projekt zastřešoval a organizoval Josef Šlerka, věcná náplň se obvykle dotýkala pedagogiky a často reflektovala téma festivalu.

Témata jednotlivých ročníků soboteckých BarCampů:

  • 2013 – Čeština dnes aneb Má to cenu.
  • 2014 – Maturita
  • 2015 – Učíme se učit…
  • 2016 – Kluze! In nebo ex?
  • 2017 – Hodnocení
  • 2018 – Kánon. (Otázka kánonu, osnov, kulturního vědomí a národní tradice je ve vzdělávání všudypřítomná)
  • 2019 – Třída, která znamená svět. Tvůrčí a výchovná dramatika ve školní výuce

Proč festival českého jazyka používá přejatý pojem BarCamp? Není to totiž konference v obvyklém slova smyslu. Termín BarCamp označuje zavedenou mezinárodní síť uživateli samovytvořených otevřených konferencí, participativních workshopů, jejichž obsah vytvářejí samotní účastníci.

Barcamp 2014

Barcamp 2014