PhDr. Josef Václav Scheybal – malíř, kreslíř, dokumentátor a sběratel

Výstava připravená Muzeem Českého ráje v Turnově představí vše­stranného znalce lidové kultury sever­ních a severo­východ­ních Čech, výtvarníka, zakla­datele vědecké národo­pisné kresby, anga­žova­ného mu­zejního pra­covníka, zaní­ceného památká­ře a sběra­tele. Jeho životní dílo uzavřené před dva­ceti lety trvale po­zna­menaly hluboký obdiv k lidové kultuře, citlivý vztah k výtvar­nému pro­jevu a láska k Poji­zeří a České­mu ráji.

Výstava bude ve spořitelně přístupná po celý festivalový týden.