Muzeum Sobotecka

Novinka mezi stálými expozicemi ve městě před­stavující část exponátů shromáž­děných v místním muzeu od konce 19. sto­letí. Jádro vý­stavy tvoří různé typy lidového malovaného nábytku, skříně, truhly a židle. Pro­hlédnout si je možné také unikátní soubor loutek, které patří do ne­hmotného kultur­ního dě­dictví UNESCO, prapor sobo­tecké národní gardy, malo­vaný Josefem Mánesem, a další zajímavé předměty.

Návštěvy muzea během festivalového týdne si domlouvejte individuálně v MIC.