studentské výhody

Studenti a studentky tvoří tradičně významnou část účastníků festivalu.

Abychom jim vyšli vstříc, nabízíme jednak tzv. studentský balíček, tedy variantu registrace na festival, jejíž výhodou je nižší cena v porovnání s tím, když by si jednotlivé složky objednávali samostatně. Nevýhodou je ovšem menší komfort hromadného ubytování v místní sokolovně.

A jednak jim vycházejí vstříc i některé fakulty vysokých škol, které poskytují účelová nebo jiná stipendia. Způsob podpory není jednotný a pro aktuální informace je nutné, aby studenti včas, před registrací, kontaktovali ambasadora na své fakultě. Po zvolení příslušné fakulty se zobrazí kontakt na konkrétního pedagoga, na kterého se mohou obrátit s konkrétními dotazy na podmínky a typ podpory. V seznamu zatím nejsou všechny fakulty se studijními programy a obory, pro jejichž studenty je účast na festivalu relevantní, ale doufáme, že se seznam bude dále rozšiřovat.

Kontakty a odkazy na fakulty:

Stipendijní podporu je možné si vyjednávat v předstihu. Studentské výhody se vztahují také na studenty denního studia středních škol.