Nečtu! Poslouchám
Průvodce báječným světem audioknih

Trápí vás, jak málo času zbývá na čtení? Co zkusit knihy poslou­chat? Pojďme prozkou­mat historii i sou­časnost poslou­chání a nahrá­vání četby. Nahléd­neme do studia, dozvíme se, co o knihách k posle­chu říkají herci, kteří je načí­tají, či sa­motní autoři děl. Průvodce světem audio­knih sepsa­li dva spiso­va­telé, kteří sami poslech milují, Klára Smo­líková a Lukáš Vavrečka. Jejich knihu Nečtu! Poslou­chám dopl­ňují komiksy, které výtvarně zpra­covala Kačka Illne­rová a které si nyní můžete pro­hléd­nout v podobě výstav­ních panelů.

Vernisáž za účasti všech tří spolu­tvůrců pro­běhne v neděli 2. 7. od 11 h (po konci zahájení) v sále spořitelny. Výstava tam bude pří­stupná po celý festi­valový týden.

Popisná stránka výstavy na webu spolu­autorky.