Vlastenecká klimaagitka

Kolektiv Ekobuňka Akademie výtvarných umění kritizuje politické nastavení, které apeluje na povrchní patriotismus, ale nevěnuje pozornost ničivému dopadu klimatické krize na českou krajinu. Zatímco národní symboly jsou chápány jako nedotknutelné, země je vnímána jako místo, jež je možné plundrovat a devastovat. Odkazem ke sdíleným symbolům oslovujeme ty, kterým byla ochrana životního prostředí dosud lhostejná.

Vernisáž pro­běhne v sobotu 2. čer­vence od 18 h na ná­městí Míru. Výstava zůstane na plakátovacích plochách, dokud nebude přelepena.