Učitelská dílna

Dílna vycházející z tradice só­lo­vého i kolektivního před­nesu. Zabývá se interpretací poetických i pro­zaic­kých textů.
Je určena zejména pro učitele. Primárně je nabízena jako sou­část pobytového balíčku přes odborovou základnu EXOD, ale je ote­vřena i dalším zájemcům, kteří se o podmínkách účasti musejí domluvit s vedoucí EXODu. Časový rozvrh práce v dílně je na dohodě mezi lektorkou a účastníky, obvykle se nekříží s do­po­led­ními před­náš­ka­mi. Výstup této dílny patří k vrcholům festivalo­vé­ho pro­gra­mu.

celotýdenní dílna primárně pro účastníky EXODu, po–pá

portrét Hany Kofránkové, foto Hubert Hesoun - SPLAV
Hana Kofránková

Hana Kofránková (1949, Praha) je rozhlasová režisérka. Vystudovala češtinu a estetiku na FF UK a dramaturgii na DAMU. Jako režisérka pracovala v Českém rozhlase, v Lyře Pragensis, v poetické vinárně Viola. Interpretuje poezii (Halas, Seifert, Skácel, …), která je pro ni poslání. Má ráda vrstevnaté texty. Jako interpretka načetla např. Babičku a Divou Báru Boženy Němcové. Laureátka hlavní ceny Prix Bohemia Radio 2002 za režii hry „Heda Gablerová“.

foto Hubert Hesoun – Splav