Dílna rozhlasové tvorby

děti u stolu
Dílna se účastníkům pokusí přiblížit proces tvorby rozhla­sové hry, od vzniku textu přes samotné nahrávání až k post­pro­dukčním pracem (střih, ozvučení, hudba) a vý­slednému tvaru. Dotkneme se drama­tur­gické, režijní a snad i herecké práce, vy­zkouší­me si práci se zvukem, hlasem, hudbou i reál­nými prostře­dími. Budeme hledat, co vše lze v rozhlase využít, kde hledat impulsy pro práci i roz­vinutí situace. Pro­zkoumá­me, jak může zvuk vytvářet prostor a jak prostor ovliv­ňuje zvuk. Pokusíme se vytvořit i krátká rozhla­sová díla – protože potřeba sdělovat by měla být základní moti­vací pro tvorbu.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

Co s sebou na dílnu?

Vlastní počítač nebo alespoň telefon pro editaci zvuku. Náměty – čemu byste se chtěli věnovat a co vás zajímá.
portrét Josefa Kačmarčíka
Josef Kačmarčík

(1992, Ostrava) vystudoval režii na Katedře čino­herního divadla pražské DAMU, absolvoval v roce 2016. Aktuálně je na stejné škole studentem doktor­ského programu Scénické tvorby. Pracuje jako režisér (a pří­le­žitostný drama­turg) na volné noze, takto spolu­pracoval s mnoha divadly a soubory po České republi­ce (například Městským divadlem Kladno, Západo­českým divadlem v Chebu, Divadem J. K. Tyla v Plzni nebo Národním divadlem moravsko­slezským v Ostravě). Pravidelně také režijně spolu­pracuje s Českým roz­hlasem, kde se věnuje tvorbě pro mládež, ale také četbám či poezii. Na Vyšší odborné škole herecké vyučuje čtvrtým rokem herectví (či se o to aspoň snaží).