Hudební píDílna a řáDílna II
(pro děti od 10 do 15 let)

děti u stolu
Berme to tak, že píseň je jako rost­lina. Pak je ovšem třeba najít místo, kam ji zasa­dit! Co se bude dít?
 
 

  1. PíDění: Po místech, která v sobě mají píseň, a po písních, které se hodí pro nějaké místo.
  2. ŘáDění: Každý jak umí – hlasem, pohybem, bouchá­ním, dupáním, hraním na něco, hraním si na něco.
  3. ZasaDění: Impro­vizací dojdeme k hudební a diva­delní tvorbě, inspi­rované konkrét­ními místy v Sobotce.

celotýdenní dětská dílna, po-pá; děti od 10 do 14 let; cena: 700 Kč

Co dětem s sebou na dílnu?

Hudební nástroj je výho­dou, ale ne nutností. Po­hodlné oble­čení, které se může i ušpi­nit, na­příklad vá­lením se v lese. Sva­činu, pití.
portrét Jana Mrázka
Jan Mrázek

je divadelní lektor a písničkář. Vystu­doval KVD DAMU(ck) i PedFU(c)K, na zkušené byl v Polsku na Akademii Sztuk Tea­tralnych (půlroční Erasmus) a ve ves­nickém Teatru Węgajty (půlroční stáž a stálá spolu­práce). Hraje v kapelách Vy, DOTmy, Cílená ne­jisto­ta a vystupuje i sám za sebe. V kla­denském divadle Lampion a pod­babském DDM Stanice techniků vede několik skupin drama­tického kroužku. V pražském Divadle D21 zase provádí lektor­ské dílny vázané k před­stavením. Muzi­kant, pro něhož je muzika každo­denní jógou.