Dílny LXV. ročníku

Toto je přehled nabízených celotýdenních tvůrčích dílen pro dospělé. Časové umístění dílen popisuje jejich možné kombinace s ostatními typy dílen.

všechnycelotýdenníjednodennípro děti

Dílna sborového zpěvu

Dílna sborového zpěvu

Připravil jsem si pro vás program sestavený z lidové poezie, v němž se ob­je­vu­jí sbory, voicebandy i sóla. Tradice je v něm spjata s prvky jazzu i rocku. Pokud hrajete na nějaké nástroje, vezměte je s sebou.

číst více
Dílna literárního překladu: anglofonní duchařské povídky

Dílna literárního překladu: anglofonní duchařské povídky

V devatenáctém století a na počátku století dvacátého vzniklo v angličtině velké množství povídek s duchařskou tématikou. Věnovali se jim významní autoři a autorky, které známe z čítanek, i dnes již pozapomenutí spisovatelé a spisovatelky. Během dílny si každý účastník jednu povídku přeloží.

číst více
Jak se dostat literárnímu textu na kobylku

Jak se dostat literárnímu textu na kobylku

Kurz navazuje na dva předchozí ročníky dílen věnované kritice a interpretaci, avšak účast na nich rozhodně není podmínkou pro letošní dílnu. Vedle ryze praktického aspektu, tedy psaní vlastních kritických textů, bude pozornost věnována rovněž interpretaci vybraných uměleckých děl, neboť interpretace, analýza či výklad tvoří neodmyslitelnou součást práce literárního kritika. Pro společnou kritickou diskusi bude primárně určen aktuální román Aleny Mornštajnové Listopád (Host 2021), který má potenciál výrazně polarizovat literárněkritickou obec.

číst více
Dílna tvůrčího psaní

Dílna tvůrčího psaní

Příběhy jsou všude okolo nás. Nedá se jim uniknout, nelze s nimi vyjednávat. Neustále nás pohlcují, až se sami nakonec stáváme jedním z nich. V této hravé dílně budeme společně formou diskusí a krátkých kreativních cvičení hledat svůj autorský hlas; tj. vhodný pár obuvi a tempo, ve kterém by se nám dobře šlapalo po papíře.

číst více
Jak začít s podcastem

Jak začít s podcastem

Máte nápad na vlastní podcast, ale nevíte, jak začít? Toto je ideální workshop pro vás!
Celý týden se budeme věnovat pouze jedné věci: Abychom z vašich nápadů natočili a nastříhali pilotní díly vašich nových podcastů. Workshop vedený zkušenou audio­doku­menta­ristkou se stane inspirativním místem, kde se vaše nové podcasty zrodí. Společně projdeme celým tvůrčím procesem od nápadu, natočení, přes editaci a střih až po praktickou otázku: Kde a jak svůj podcast vydám?

číst více
Šla Anička na slam – tvůrčí dílna slam poetry

Šla Anička na slam – tvůrčí dílna slam poetry

Během této tvůrčí dílny pojmeme slam poetry poněkud ve folklorním duchu. Podíváme se na podstatu tohoto současného žánru přednesu autorské poezie. Seznámíme se s jeho rozmanitými podobami a zjistíme, proč je natolik blízký opravdovému folkloru. Nakonec strávíme čas přípravou a představením vlastních slamových básní, o kterých budeme společně mluvit.

číst více
Překladatelská dílna věnovaná pověstem a pohádkám ze Sudet

Překladatelská dílna věnovaná pověstem a pohádkám ze Sudet

S vyhnáním původního obyvatelstva Sudet zmizelo i povědomí nejen o folkloru, ale také o po­věs­tech a pohádkách regionů s převahou německy mluvícího obyvatelstva. V dílně budeme překládat zapomenuté pověsti a pohádky, naučíme se číst novogotické lomené písmo (frakturu), seznámíme se s mytologií a folklorem obyvatel hraničních oblastí, naučíme se redigovat beletristický text.

číst více
Život v lidových písních aneb dílna jevištního tvarování

Život v lidových písních aneb dílna jevištního tvarování

už je obsazeno
Myslím, že lidová píseň v sobě nese plno hravých sdělení, která i v současnosti stojí za pozornost. Experiment autorského herectví se mi zdá nejpřiléhavějším formátem pro drobné divadelní pokusy inspirované právě tímto nadčasovým fenoménem. V dílně se pokusíme prostřednictvím improvizací a jevištních imaginací dostat k tvarům individuálního či skupinového autorství.

číst více
Dílna hlasové interpretace textu

Dílna hlasové interpretace textu

Tradiční dílna zaměřená na kultivaci hlasových, komunikačních a přednesových dovedností, která se realizuje v práci s uměleckým textem, který si student osobně vybral nebo vybere po poradě s lektorem (doporučuje se próza, resp. vhodně pointovaný úryvek, poezie, nikoliv monolog). Práce bude probíhat v maximálně pětičlenných skupinách pod vedením profesionálních lektorů. Dílna je otevřena nejen zkušeným recitátorům, ale i všem budoucím učitelům, řečníkům a dalším zájemcům o kulturu mluveného slova.

číst více
Vyprávění – dílna storytellingu pro dospělé

Vyprávění – dílna storytellingu pro dospělé

Příběhem přemýšlíme, učíme se, prožíváme své sny. Příběh nás provází odmalička ve formě pohádek, mýtů a legend. Příběhy nás učí o světě a my tyto příběhy zase žijeme. Že už je tu mockrát slovo příběh? A bude ještě víckrát, až si budeme společně vyprávět tradiční příběhy z různých zemí.

číst více
DílNaHlas aneb co prozradí hlas, to slova neslyší

DílNaHlas aneb co prozradí hlas, to slova neslyší

už je obsazeno
Prostředek k sebevyjádření je hlas. Právě skrze něj se projevuje naše individualita. Sám hlas je sdělení. Slova nesou další význam navíc. Jedno ovlivňuje a podporuje druhé.
V dílně se budeme snažit svému hlasu porozumět, objevovat jeho možnosti, hledat k němu nové cesty, dýchat, intonovat, artikulovat… A pak si o tom i povídat.
Bude probíhat každý den, prvních 60 minut skupinově, následující část bude vyhrazena pro individuální setkávání.

číst více
Učitelská dílna

Učitelská dílna

Dílna vycházející z tradice só­lo­vého i kolektivního před­nesu. Zabývá se interpretací poetických i pro­zaic­kých textů. Je určena zejména pro učitele, ale je otevřená i ostatním zájemcům.

číst více