Z 65. ročníku

 

 

Dílny

Toto je přehled odpoledních a jednodenních dílen.

všechnypro dospělépro dětiodpolednítradiční

Biblioterapeutická učitelská dílna

Biblioterapeutická učitelská dílna

Už několik let zkoušíme implementovat prvky biblioterapie do výuky na gymnáziu. Přijďte si na vlastní kůži zkusit roli stu­dentů (to bude první část dílny) a po­po­vídat si o možnostech biblio­terapie, o našich zkuše­nostech a o tom, jak to přijímají sami stu­denti (to bude druhá část dílny).

číst více
Didaktická interpretace uměleckého textu

Didaktická interpretace uměleckého textu

Účastníci dílny si na základě vlastních aktivit osvojí didaktickou komunikaci v roli facilitátora, jenž připravuje čtenářský vztah žák – umělecký text a aktivně do něj vstupuje. Metodu didaktické interpretace textu si aktivně vyzkoušejí při práci s textem prozaickým i básnickým.

číst více
Učíme se s písničkou

Učíme se s písničkou

Obsahem čtvrteční odpolední dílny bude představení lidové písně jako přirozeného zdroje textů a témat, které mohou být využity ve všech předmětech na 1. stupni ZŠ, především ve výuce ČJ, a to při nácviku prvopočátečního čtení, v učivu o slovní zásobě, při nácviku pravopisu nebo tvarosloví.

číst více