Dílny LXV. ročníku

Toto je přehled nabízených jednodenních odpoledních didaktických dílen. Časové umístění dílen umožní případné zkombinování odpoledních s jinou celotýdenní (i učitelskou) dílnou i se sborem.

všechnycelotýdenníjednodennípro děti

Učíme se s písničkou

Učíme se s písničkou

Obsahem čtvrteční odpolední dílny bude představení lidové písně jako přirozeného zdroje textů a témat, které mohou být využity ve všech předmětech na 1. stupni ZŠ, především ve výuce ČJ, a to při nácviku prvopočátečního čtení, v učivu o slovní zásobě, při nácviku pravopisu nebo tvarosloví.

číst více
Biblioterapeutická učitelská dílna

Biblioterapeutická učitelská dílna

Už několik let zkoušíme implementovat prvky biblioterapie do výuky na gymnáziu. Přijďte si na vlastní kůži zkusit roli stu­dentů (to bude první část pondělní odpolední dílny) a po­po­vídat si o možnostech biblio­terapie, o našich zkuše­nostech a o tom, jak to přijímají sami stu­denti (to bude druhá část dílny).

číst více
Didaktická interpretace uměleckého textu

Didaktická interpretace uměleckého textu

Účastníci úterní odpolední dílny si na základě vlastních aktivit osvojí didaktickou komunikaci v roli facilitátora, jenž připravuje čtenářský vztah žák – umělecký text a aktivně do něj vstupuje. Metodu didaktické interpretace textu si aktivně vyzkoušejí při práci s textem prozaickým i básnickým.

číst více