Z 65. ročníku

Na této stránce budou postupně přibývat informace o dílnách a pořadech letošního ročníku festivalu.

 

Dílny – Šrámkova Sobotka bez tvůrčích dílen, to je jako Milka bez Fráni!

 

všechnypro dospělépro dětiodpolednítradiční

Ať bude v červenci epidemická situace jakákoliv, vynasnažíme se zajistit co nejplnohodnotnější podobu dílen. Letos jsme pro vás připravili dvanáct celotýdenních pro dospělé, šest dětských a tři jednodenní didaktické. Čekají na vás jak dílny tradiční, tak nové formáty ušité na míru ročníkovému tématu.

Dílny lze mezi sebou v některých případech kombinovat, například k celotýdenní dopolední dílně si můžete přibrat ještě odpolední didaktickou nebo sbor. Celotýdenní dílny probíhají vždy od pondělí do pátku od 9.30 do 13 hodin, dětské dílny od 9 do 13 hodin. Koncept je vymyšlen tak, abychom vyšli vstříc rodičům, kteří přijedou na festival s dětmi a chtějí se zúčastnit tvůrčích dílen. Po dohodě s lektorem a ostatními frekventanty lze začátek dílny posunout tak, abyste nepřišli o dopolední přednášku. Odpolední dílny začínají ve 14 hodin, sbor zkouší denně od 17 do 18.30 hodin.

Páteční večer je tradičně věnován Jarmarku dílen. Jedná se o prostor vyčleněný pro krátký vhled do tvůrčí práce jednotlivých dílen, který může proběhnout formou prezentace vzniklých děl či jevištním výstupem. V sobotu dopoledne prezentují svou práci dílny dětské.

Pro zajištění maximálního pohodlí a dostatečné pozornosti pro všechny frekventanty probíhají dílny pro dospělé i děti v menších skupinách. Činíme tak i s ohledem na možná zdravotní rizika. Za nepříznivé epidemické situace se pokusíme zajistit bezpečnostně vyhovující průběh podle zaměření dílny, případně přesuneme setkávání do on-line prostoru. Včas vás budeme informovat.

Registrace do dílen bude možná po Velikonocích pouze na našem e-shopu, kde si budete moci vyřešit i ubytování a další náležitosti nezbytné pro pobyt na festivalu. Pro studenty jsme připravili zvýhodněný studentský balíček (jedna celotýdenní dílna, permanentka, nízkorozpočtové ubytování a sleva na stravu) za 3 000 Kč. E-shop bude spuštěn až se zahájením registrací.

Nezapomeňte se přihlásit včas, neboť dílny s nízkým zájmem budeme nuceni na konci května zrušit!

Učitelská dílna

Učitelská dílna

Dílna vycházející z tradice só­lo­vého i kolektivního před­nesu. Zabývá se interpretací poetických i pro­zaic­kých textů. Je určena zejména pro učitele, ale je otevřená i ostatním zájemcům.

číst více
Dílna sborového zpěvu

Dílna sborového zpěvu

Připravil jsem si pro vás program sestavený z lidové poezie, v němž se ob­je­vu­jí sbory, voicebandy i sóla. Tradice je v něm spjata s prvky jazzu i rocku. Pokud hrajete na nějaké nástroje, vezměte je s sebou.

číst více
Jak to bylo, pohádko? (dílna pro děti od 3 do 6 let)

Jak to bylo, pohádko? (dílna pro děti od 3 do 6 let)

Myslíte si, že pohádky vždy patřily jen dětem? Jak je to dlouho, co poprvé zaznělo „Bylo, nebylo“? A jak se pohádky postupem času mění? V dílně „Jak to bylo, pohádko?“ se děti pomocí metod dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky seznámí s historií pohádky, poznají, jaké pohádky se vyprávěly kdysi a jaké dnes.

číst více
Dílna literárního překladu: anglofonní duchařské povídky

Dílna literárního překladu: anglofonní duchařské povídky

V devatenáctém století a na počátku století dvacátého vzniklo v angličtině velké množství povídek s duchařskou tématikou. Věnovali se jim významní autoři a autorky, které známe z čítanek, i dnes již pozapomenutí spisovatelé a spisovatelky. Během dílny si každý účastník jednu povídku přeloží.

číst více
Překladatelská dílna věnovaná pověstem a pohádkám ze Sudet

Překladatelská dílna věnovaná pověstem a pohádkám ze Sudet

S vyhnáním původního obyvatelstva Sudet zmizelo i povědomí nejen o folkloru, ale také o po­věs­tech a pohádkách regionů s převahou německy mluvícího obyvatelstva. V dílně budeme překládat zapomenuté pověsti a pohádky, naučíme se číst novogotické lomené písmo (frakturu), seznámíme se s mytologií a folklorem obyvatel hraničních oblastí, naučíme se redigovat beletristický text.

číst více
Lidové umění v obrazech a písních (dílna pro děti od 3 do 6 let)

Lidové umění v obrazech a písních (dílna pro děti od 3 do 6 let)

Vydejte se s námi do světa pohádek, písní, obrazů a historie. Na programu jsou kroje, lidové tance, pohádky a písničky z různých zemí, gospely i trampské písně. Děti si zkusí zajímavé výtvarné techniky, naučí se lidové písně z celého světa. Dozvědí se něco víc o tradicích a zvycích, a to včetně těch současnějších.

číst více
Dílna tvůrčího psaní

Dílna tvůrčího psaní

Příběhy jsou všude okolo nás. Nedá se jim uniknout, nelze s nimi vyjednávat. Neustále nás pohlcují, až se sami nakonec stáváme jedním z nich. V této hravé dílně budeme společně formou diskusí a krátkých kreativních cvičení hledat svůj autorský hlas; tj. vhodný pár obuvi a tempo, ve kterém by se nám dobře šlapalo po papíře.

číst více
Život v lidových písních aneb dílna jevištního tvarování

Život v lidových písních aneb dílna jevištního tvarování

Myslím, že lidová píseň v sobě nese plno hravých sdělení, která i v současnosti stojí za pozornost. Experiment autorského herectví se mi zdá nejpřiléhavějším formátem pro drobné divadelní pokusy inspirované právě tímto nadčasovým fenoménem. V dílně se pokusíme prostřednictvím improvizací a jevištních imaginací dostat k tvarům individuálního či skupinového autorství.

číst více
Vstupte do literárního doupěte (dílna pro děti od 9 do 14 let)

Vstupte do literárního doupěte (dílna pro děti od 9 do 14 let)

V literární dílně si účastníci vyzkouší, jak spisovatel pracuje s počasím a proč má zostřené smysly, jak chytře přistoupit k literárnímu dialogu či jak pojmenovat hrdinu své knihy. Pohrají si s žánry, vytvoří si knihu podle šablony, rozehrají krátké etudy i vyzkouší komiksový scénář, třeba o Pérákovi.

číst více
Dílna hlasové interpretace textu

Dílna hlasové interpretace textu

Tradiční dílna zaměřená na kultivaci hlasových, komunikačních a přednesových dovedností, která se realizuje v práci s uměleckým textem, který si student osobně vybral nebo vybere po poradě s lektorem (doporučuje se próza, resp. vhodně pointovaný úryvek, poezie, nikoliv monolog). Práce bude probíhat v maximálně pětičlenných skupinách pod vedením profesionálních lektorů. Dílna je otevřena nejen zkušeným recitátorům, ale i všem budoucím učitelům, řečníkům a dalším zájemcům o kulturu mluveného slova.

číst více
Vypravěč neboli dílna storytellingu (pro děti od 9 do 14 let)

Vypravěč neboli dílna storytellingu (pro děti od 9 do 14 let)

Vypravěči jsou lidé, jimž vděčíme za většinu vědění z oblasti lidské historie. Pověsti, pohádky, mýty a legendy, to vše jsou příběhy, které popisují, a tím i utvářejí náš lidský svět. V dílně si budeme vyprávět, upravovat a tvořit své vlastní i převzaté oblíbené příběhy, mnohý čas strávíme hrami a cvičeními sloužícími ke zdokonalování našich vypravěčských – storytellerských dovedností.

číst více
Vyprávění – dílna storytellingu pro dospělé

Vyprávění – dílna storytellingu pro dospělé

Příběhem přemýšlíme, učíme se, prožíváme své sny. Příběh nás provází odmalička ve formě pohádek, mýtů a legend. Příběhy nás učí o světě a my tyto příběhy zase žijeme. Že už je tu mockrát slovo příběh? A bude ještě víckrát, až si budeme společně vyprávět tradiční příběhy z různých zemí.

číst více
Jak začít s podcastem

Jak začít s podcastem

Máte nápad na vlastní podcast, ale nevíte, jak začít? Toto je ideální workshop pro vás!
Celý týden se budeme věnovat pouze jedné věci: Abychom z vašich nápadů natočili a nastříhali pilotní díly vašich nových podcastů. Workshop vedený zkušenou audio­doku­menta­ristkou se stane inspirativním místem, kde se vaše nové podcasty zrodí. Společně projdeme celým tvůrčím procesem od nápadu, natočení, přes editaci a střih až po praktickou otázku: Kde a jak svůj podcast vydám?

číst více
DílNaHlas aneb co prozradí hlas, to slova neslyší

DílNaHlas aneb co prozradí hlas, to slova neslyší

Prostředek k sebevyjádření je hlas. Právě skrze něj se projevuje naše individualita. Sám hlas je sdělení. Slova nesou další význam navíc. Jedno ovlivňuje a podporuje druhé.
V dílně se budeme snažit svému hlasu porozumět, objevovat jeho možnosti, hledat k němu nové cesty, dýchat, intonovat, artikulovat… A pak si o tom i povídat.
Bude probíhat každý den, prvních 60 minut skupinově, následující část bude vyhrazena pro individuální setkávání.

číst více
Šla Anička na slam – tvůrčí dílna slam poetry

Šla Anička na slam – tvůrčí dílna slam poetry

Během této tvůrčí dílny pojmeme slam poetry poněkud ve folklorním duchu. Podíváme se na podstatu tohoto současného žánru přednesu autorské poezie. Seznámíme se s jeho rozmanitými podobami a zjistíme, proč je natolik blízký opravdovému folkloru. Nakonec strávíme čas přípravou a představením vlastních slamových básní, o kterých budeme společně mluvit.

číst více
Jak se dostat literárnímu textu na kobylku

Jak se dostat literárnímu textu na kobylku

Kurz navazuje na dva předchozí ročníky dílen věnované kritice a interpretaci, avšak účast na nich rozhodně není podmínkou pro letošní dílnu. Vedle ryze praktického aspektu, tedy psaní vlastních kritických textů, bude pozornost věnována rovněž interpretaci vybraných uměleckých děl, neboť interpretace, analýza či výklad tvoří neodmyslitelnou součást práce literárního kritika. Pro společnou kritickou diskusi bude primárně určen román Jana Němce Možnosti milostného románu (Host 2019), který předloni výrazně polarizoval literárněkritickou obec.

číst více

Přednášky

Téma zasadí do obecnějšího rámce pražský etnolog a folklorista Petr Janeček (Folklor a lidová slovesnost v 21. století: zánik, přežitek, nebo revitalizace?) a ukáže na příkladech jednak různá chápání folkloru, jednak specifika tradičních, ale hlavně soudobých folklorních žánrů; předestře při tom otázky spojené s existencí, podobami a funkcemi folkloru v globalizovaném a mediálně propojeném světě.

Pandánem bude přednáška brněnské folkloristky Martiny Pavlicové (O folkloru, folklorismu a lidových tradicích v současné společnosti), která se soustředí na tradiční, původně venkovskou lidovou kulturu a její reflexi v různých historických a politických souvislostech. Akcentováno bude téma tzv. druhé existence folkloru, tedy otázky jeho prezentace na scéně, ale i fungování tradičního folkloru jako inspiračního zdroje umění.

Adam Votruba a Ondřej Skovajsa (Lidová píseň: varianty, paměť a interpretace) představí současné teorie spojené s hudební i slovesnou podobou písně, s jejím vznikem, variantní existencí i s ukotvením v paměti zpěváků a také s její poetikou a obrazností.

Moderní etnolingvistiku – využívající informací poskytnutých folklorním materiálem pro účely rekonstrukce jazykových a kulturních stereotypů – budou reprezentovat jazykovědkyně Anna Christou a Lucie Šťastná (Koně, ženu a flintu nikdy nepůjčuj: o ženách a zvířatech v perspektivě moderní etnolingvistiky). První z nich představí obraz ženy ukotvený v české frazeologii a tradičním folkloru, druhá zprostředkuje vhled do českého obrazu zvířat ve folkloru tradičním i moderním.

Alena Schauerová a Magdalena Maňáková (Tady jsme doma: s folklorem ke kořenům domova a vlastní identitě) se soustředí na regionální folklor, zejména na to, jak dnes utváří (a jak může utvářet) identitu dnešních školních dětí. V závěru přednáškového cyklu o folkloru bude tedy nabídnuta také inspirace pedagogická.