Seminář

Viděli a slyšeli jsme scénické čtení. Viděli a slyšeli jsme sdělení interpreta a inscenátora, jak vnímá obsah a tvar textové předlohy. Jaké emoce, asociace a nápady v něm text vyvolal. Jak jsme jim rozuměli? Jaké emoce či asociace toto sdělení vyvolalo v nás? A teď zkusme jít opačnou cestou, zpátky k textu. Jak mu rozumíme my, co nás na něm přitahuje, vzrušuje, zajímá? Nebo naopak odrazuje? Jaké je jeho pozadí, souvislosti? S jakými výrazovými prostředky pracuje a co všechno by se s nimi dalo dělat? Zkusíme to?

Rozpravy o scénických čteních budou spojeny s praktickou ukázkou přístupu ke kolektivnímu přednesu. Jako se mění roční období, tak i podoba semináře bude pokaždé trochu jiná – nejen díky vkladu lektora Libora Vacka, ale i samotných účastníků.

Semináře proběhnou v úterý až v pátek vždy od 11.30 na farní zahradě ke scénickému čtení z předchozího dne.

portrét Libora Vacka
Libor Vacek

Ing. Libor Vacek (1960, Mladá Boleslav) po absolvování VŠE v Praze pracoval čtrnáct let v Československém a následně v Českém rozhlase, jako redaktor, vedoucí redaktor a od 1992 jako šéfredaktor ČRo 2 – Praha. Od 1998 dramaturg v České televizi, pak mluvčí několika ministerstev a státních úřadů a ekonomický náměstek Ústřední školní inspekce a od roku 2013 je zpět v ČRo. Od dětství se intenzivně věnuje uměleckému přednesu, opakovaně zvítězil na Wolkrově Prostějově a Moravském Festivalu poezie. Od konce 80. let působí v tomto oboru jako lektor, pracuje pravidelně v porotách Wolkrova Prostějova a Dětské scény. Je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro umělecký přednes.