O festivalu

Existuje nespočet festivalů. Spočítáte však na jedné ruce, kolik jich má duši mluveného a psaného slova!

Atmosféra, kterou nikde jinde nenajdete

Fráňa Šrámek, narozený a pohřbený v Sobotce, byl po celý život v úzkém styku se svým rodištěm, které oslavil tak, jak bylo v českém básnictví oslaveno málokteré město mimo Prahu. 

Jeho družka Miloslava Hrdličková-Šrámková ve své závěti odkázala Městu Sobotce svůj dům čp. 3 na náměstí Míru v Sobotce s básníkovým archivem, pozůstalostí a autorskými právy. Město Sobotka se proto cítí povinno pečovat o kulturní odkaz a památku svého významného rodáka. K tomuto odkazu přispívá každoročním pořádáním festivalu Šrámkova Sobotka.

O festivalu

Šrámkova Sobotka

Fráňa Šrámek, narozený a pohřbený v Sobotce, byl po celý život v úzkém styku se svým rodištěm, které oslavil tak, jak bylo v českém básnictví oslaveno málokteré město mimo Prahu. Jeho družka Miloslava Hrdličková-Šrámková ve své závěti odkázala Městu Sobotce svůj dům čp. 3 na náměstí Míru v Sobotce s básníkovým archivem, pozůstalostí a autorskými právy. Město Sobotka se proto cítí povinno pečovat o kulturní odkaz a památku svého významného rodáka. K tomuto odkazu přispívá každoročním pořádáním festivalu Šrámkova Sobotka.

Festival Šrámkova Sobotka (dále Festival) je festival českého jazyka, řeči a literatury. Festival se koná každoročně v Sobotce v prvním týdnu hlavních školních prázdnin. Pořadatelem festivalu je Město Sobotka prostřednictvím příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Sobotka (dále MKS), které řídí přípravu festivalu a zodpovídá za jeho realizaci. MKS zřizuje Přípravný výbor Festivalu jako poradní orgán určený pro koordinaci a komunikaci zájmů jednotlivých účastnických skupin festivalového dění a pořadatele festivalu. MKS spolupracuje s dalšími subjekty, které se organizačně nebo finančně podílejí na jeho konání.

Posláním Festivalu je: a) napomáhat zájmu veřejnosti o český jazyk, kulturu mluveného slova a literaturu; b) rozvíjet odborné znalosti účastníků z řad odborné veřejnosti, zejména pedagogů a studentů vysokých škol filologického a pedagogického zaměření. Toto poslání naplňuje programem s odbornými vzdělávacími přednáškami, semináři, dílnami, besedami a ostatními kulturními pořady. Jejich výběr se řídí zásadou získat kvalitní vědecké odborníky, profesionální umělce i oceňované amatéry. Všechny kulturní pořady jsou určeny i široké veřejnosti.

(Podle Statutu festivalu z roku 2015)

Děkujeme

Naši partneři

Šrámkova Sobotka je uskutečňován za finanční podpory Ministerstva kultury, Státního fondu kultury, Královéhradeckého kraje a města Sobotka.
Za spolupráci děkujeme také římsko-katolické farnosti v Sobotce, ZŠ a MŠ Sobotka a tělocvičné jednotě Sokol Sobotka.

2019 / 63. ročník

Na scénu!

Prohlédněte si průběh veškerého dění ročníku, které se tématicky točilo primárně kolem divadla! 

2018 / 62. ročník

Čas v nás

Prohlédněte si průběh veškerého dění ročníku, které se tématicky točilo primárně kolem času!

Kontakt

Máte nějaké otázky?

+420 493 571 618