Dílna hlasové interpretace textu

ilustrační fotka k recitační dílně

Tradiční dílna zaměřená na kultivaci hlasových, komu­nikač­ních a předne­sových dovedností, která se realizuje v práci s uměleckým textem, který si student osobně vybral nebo vybere po poradě s lektorem (doporučuje se próza, resp. vhodně pointo­vaný úryvek, poezie, nikoliv monolog). Lektoři si studenty rozdělí podle povahy vybraných uměleckých textů tak, aby práce nad textem byla přínosem pro obě strany. Vedle práce ve skupině (max. pěti­člen­ných) je vhodně zařazována i individuální práce lektora s konkrét­ním studentem. Práce v dílně je jedinečnou příležitostí pro ty, které láká možnost naučit se přednést vybraný umělecký text nahlas tak, aby o své inter­pretace dokázali přesvědčit publikum. Dílna je otevřena nejen zkušeným reci­tátorům, ale i všem budoucím učitelům, řečníkům a dalším zájemcům o kulturu mluve­ného slova. Chcete přednést příběh, úvahu či báseň tak, aby váš projev posluchače opravdu zaujal? Pak je tato dílna, rodinné stříbro festivalu Šrámkova Sobotka, určena právě vám.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 1800 Kč

požadavky na přihlašování

Práce probíhá v maximálně pětičlenných skupinách. Počet skupin bude upřesněn podle počtu přihlášených. Přihlášku je proto potřeba odeslat do konce května 2021.

portrét Gabriely Zelené Sittové
Gabriela Zelená Sittová

Gabriela Zelená Sittová – recitátorka, zakladatelka a hlavní lektorka ATELIÉRU D (laboratoře řečové a mluvní výchovy), porotkyně recitačních přehlídek, lektorka (spolků: PŘESAH, Sdružení pro tvořivost dramatiku aj.) seminářů a kurzů pro děti, mládež i dospělé věnovaných přednesu, dramatické výchově, mluvní výchově, literatuře pro děti a mládež vč. literární teorie, českému jazyku a literatuře obecně (s vřelým vztahem k porozumění textu, jeho výkladu a umělecké interpretaci).
Odborná asistentka KVD DAMU, Praha, odborná pracovnice NIPOS ARTAMA, Praha, pro dramatickou výchovu, učitelka literárně-dramatického oboru v ZUŠ Štítného, Praha.

portrét Jakuba Doubravy, foto Ivo Mičkal © 2012
Jakub Doubrava

Skaut, laureát Wolkerova Prostějova. Vystudoval Katedru alternativního a loutkového divadla DAMU. Věnuje se loutkoherectví, pantomimě, pouličnímu divadlu, kabaretu (založil lokální uskupení Kabaret Kajbar), hudební produkci, ale i linorytu a kresbě. Rád připravuje večery čtení. Pracuje také v kulturním spolku Rašelina, v o. s. Zdravotní klaun a jako slovesný režisér v ČRo. Založil multižánrový putovní festival UBU a Vedlejší přízraky, ty se věnují prezentaci starších autorů současnými prostředky (beatbox, groovebox, loopstation). Vedlejší přízraky cestují přírodou, už zavítaly na hrady i jejich zříceniny, do sklepů, bunkrů a hospod.

portrét Josefa Kačmarčíka
Josef Kačmarčík

Divadelní a rozhlasový režisér a dramaturg. Narodil se v roce 1992 v Ostravě, ale většinu života strávil v Praze, kde také vystudoval režii činoherního divadla na DAMU. Spolupracoval s různými divadly v České republice (Městské divadlo Kladno, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě, Divadlo Na Rejdišti, Západočeské divadlo v Chebu). Poměrně pravidelně se věnuje také rozhlasové režii. Na pražské Vyšší odborné škole herecké vyučuje herectví (jak jinak). Uměleckému přednesu se věnuje od dětských let, prvním úspěchem bylo druhé místo na Porubské rolničce, pravděpodobně v roce 1999. Od té doby se pravidelně účastní Dětské scény, Wolkrova Prostějova, Poděbradských dnů poezie či Mezinárodního festivalu poezie ve Valašském Meziříčí – dříve jako recitátor, dnes už spíše jako porotce.

portrét Víta Rolečka
Vít Roleček

Pochází z neherecké rodiny z Chrudimi. Zde také absolvoval osmileté gymnázium a ZUŠ. Jako recitátor vystupoval na Wolkerově Prostějově, Poděbradských dnech poezie a na Mezinárodním festivalu poezie, sám aktivně přednes lektoruje a porotuje. Na DAMU studoval nejprve na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, poté přestoupil na Katedru činoherního herectví, již úspěšně absolvoval roku 2016. Hostoval v řadě pražských a mimopražských divadel, od roku 2016 je členem souboru Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Ve volných chvílích chataří v Železných horách, kde vyrábí stínítka lamp z papíru na pečeni.

portrét Aleše Vrzáka
Aleš Vrzák

Aleš Vrzák (1970, Strakonice) – rozhlasový režisér, v současné době šéfrežisér Českého rozhlasu. Věnuje se umělecké realizaci dramatických forem, prozaických textů i poezie. Získal řadu ocenění jako interpret a také jako režisér na českých i mezinárodních festivalech. Je pravidelným porotcem českých i mezinárodních, amatérských i profesionálních soutěží. Při práci chce skloubit obsahovou i formální stránku projevu, propojit interpretaci literárně-vědnou s interpretací jevištní, popřípadě mikrofonní. Vždy se snaží poznat a vést interpreta jako originální individualitu.