Překladatelská dílna věnovaná pověstem a pohádkám ze Sudet

otevřená kniha na stole

S vyhnáním původního obyvatelstva Sudet zmi­ze­lo i povědomí nejen o folkloru, ale také o pověstech a pohádkách regionů s převahou německy mluvícího obyvatelstva. V dílně budeme pře­kládat za­po­me­nuté pověsti a pohádky, naučíme se číst novogotické lomené písmo (frakturu), seznámíme se s mytologií a folklorem obyvatel hraničních oblastí, naučíme se re­digovat beletristický text. Dílna se hodí nejen pro překladatele, ale i zájemce o literaturu, jejichž znalost němčiny je slabá; tento nedostatek je nutné vyvážit radostí ze spo­lečné práce.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

požadavky

Účastníci dílny budou potřebovat PC a základní znalosti němčiny (není nutná překladatelská úroveň).

portrét Tomáše Dimtera
Tomáš Dimter

Tomáš Dimter (1974, Broumov) studoval filozofii na FF UK a FU Berlin, germanistiku v Salcburku a Hamburku. Třináct let působil jako redaktor nakladatelství Mladá fronta, porotce literární soutěže Magnesia Litera, dále Státní ceny za překlad atd. Jako pedagog na Ústavu translatologie FF UK přednášel překlad literárních textů a současnou německojazyčnou literaturu. V současné době je překladatelem na volné noze. Na kontě má přes 50 beletristických titulů, za které získal několik ocenění.