Dílna literárního překladu: anglofonní duchařské povídky

temná oblaka nad Sobotkou

V devatenáctém století a na počátku století dvacátého vzniklo v angličtině velké množství povídek s duchařskou tématikou. Věnovali se jim významní autoři a autorky, které známe z čítanek, i dnes již pozapomenutí spisovatelé a spisovatelky. Během dílny se zaměříme na fenomén duchařské povídky v Británii i v Americe, každý účastník si jednu povídku přeloží (ať už podle své vlastní volby či z připraveného korpusu), překlady společně prodiskutujeme a na závěr je představíme při patřičně strašidelném čtení.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

portrét Petry Johany Poncarové
Petra Johana Poncarová

Petra Johana Poncarová (1988, Louny) vystudovala anglistiku a skandinavistiku na FF UK, kde v současné době působí na Ústavu anglofonních literatur a kultur. Ve výuce i výzkumu se zabývá primárně skotskou lite­raturou a britskou literaturou dvacátého a jedna­dvacátého století. Do češtiny přeložila více než dvacet titulů pro nakladatelství Argo, Host, Vyšehrad a další.