Jak se dostat literárnímu textu na kobylku

ilustrační foto pro dílnu literární kritiky

Kurz navazuje na dva předchozí ročníky dílen věnované kritice a interpretaci, avšak účast na nich rozhodně není podmínkou pro letošní dílnu. Vedle ryze praktického aspektu, tedy psaní vlastních kritických textů, bude pozornost věnována rovněž interpretaci vybraných uměleckých děl (povídek), neboť interpretace, analýza či výklad tvoří neodmyslitelnou součást práce literárního kritika. Pro společnou kritickou diskusi bude primárně určen aktuální román Aleny Mornštajnové Listopád (Host 2021), který má potenciál výrazně polarizovat literárněkritickou obec.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

požadavky

Účastníci dílny budou potřebovat běžné psací pomůcky a poznámkový blok.

portrét Erika Gilka
Erik Gilk

Erik Gilk (1973, Boskovice) vystudoval češtinu a dějepis na brněnské filozofické fakultě, tamtéž pak doktorát z české literatury. Od roku 2000 působí na Katedře bohemistiky olomoucké filozofické fakulty, od roku 2011 v pozici docenta české literatury. Badatelsky se zaměřuje na meziválečnou literaturu, současnou prózu a literární kritiku. Vedle jiných knih vydal monografie o Karlu Poláčkovi a Ladislavu Fuksovi, více než dvě dekády publikuje kritiky a recenze v tištěných i elektronických periodikách.