Život v lidových písních aneb dílna jevištního tvarování

ilustrační foto k improvizační dílně

Myslím, že lidová píseň v sobě nese plno hravých sdělení, která i v sou­časnosti stojí za pozornost. Expe­riment autorského herec­tví se mi zdá nejpřiléhavějším formátem pro drobné divadelní pokusy inspirované právě tímto nadčasovým fenoménem. V dílně se pokusíme prostřed­nictvím improvizací a jevištních imaginací dostat k tvarům individuálního či skupinového autorství. Nebudou chybět ani vhledy do interpretačního umění – přednesu či hla­sového projevu. Vše by měla prostoupit „vibrace hry“ – tak budeme společně směřovat k jevištnímu setkání.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč; dílna je již plně obsazena

požadavky

Každý účastník by měl minimálně měsíc předem (tj. začátkem června) zaslat 3 až 5 lidových písní (takové, které s ním emocionálně hýbou). Vznikne tak základ, který budeme všichni znát již před začátkem dílny.

portrét Václavy Křesadlové
Václava Křesadlová

Václava Křesadlová (1977) vystudovala obory výchovná dramatika a autorská tvorba a pedagogika na DAMU. V současnosti je na mateřské. 19 let působila jako umělecký pedagog na DAMU – asistentka pro studium dialogického jednání Ivana Vyskočila, nyní zde patří do výzkum­ného týmu pro vytvo­ření specifického systému herecké pedago­giky Hany Smrčkové založeného na hereckých improvizacích a jevištních imaginacích. Má odborné zkušenosti s drama­terapií, teatro­terapií, provozuje vlastní terapeutickou praxi.