Jak to bylo, pohádko? (dílna pro děti od 3 do 6 let)

ilustrační fotka k předškolní dětské dílně

Myslíte si, že pohádky vždy patřily jen dětem? Jak je to dlouho, co poprvé zaznělo „Bylo, nebylo“? A jak se pohádky postupem času mění?
V dílně „Jak to bylo, pohádko?“ se děti pomocí metod dramatické vý­chovy a zážitkové pedagogiky seznámí s historií pohádky, poznají, jaké pohádky se vyprávěly kdysi a jaké dnes. Společně vstoupíme do po­hádkového světa a díky pohybovým hrám, hře v roli, pantomimě či vyprávění najdeme odpovědi na naše otázky, ochutnáme kaši z „Hr­nečku vař“ a snad se nám i podaří utéct ježibabě z lopaty.

celotýdenní dětská dílna, po–pá; cena: 700 Kč

portrét Jitky Míčkové
Jitka Míčková

MgA. Jitka Míčková, absolventka SPgŠ v Praze (obor učitelství pro MŠ) a DAMU (obor výchovná dramatika). O roku 1995 pracuje jako učitelka MŠ, vede dramatické kroužky pro předškolní děti a děti z 1. stupně ZŠ, od roku 2016 lektoruje a tvoří vzdělávací a zážitkové dílny divadla Minor, vede diskuse se studenty po představení.
Od ledna 2017 lektoruje zážitkové workshopy neziskové organizace Post Bellum, od roku 2018 zde pracuje jako koordinátorka workshopů. V roce 2018 také začala lektorovat a tvořit dílny v divadle Spejbla a Hurvínka. Od roku 2019 učí na PedF UK a vede odborné semináře zaměřené na práci s dětmi. Je zakladatelkou a členkou divadla Na háčku zaměřeného na tvorbu pro děti, ve kterém také uplatňuje metody a principy výchovné dramatiky. V roce 2019 vydala v nakladatelství Portál knihu Cesta do pohádky, ve které představuje řadu literárně-dramatických projektů.