64.ročník

Přestože konání ročníku bylo nutné přesunout až na rok 2021, o to více písmen, slabik, slov a vět pro Vás budeme mít připraveno!

Atmosféra, kterou nikde jinde nenajdete

Fráňa Šrámek, narozený a pohřbený v Sobotce, byl po celý život v úzkém styku se svým rodištěm, které oslavil tak, jak bylo v českém básnictví oslaveno málokteré město mimo Prahu. 

Jeho družka Miloslava Hrdličková-Šrámková ve své závěti odkázala Městu Sobotce svůj dům čp. 3 na náměstí Míru v Sobotce s básníkovým archivem, pozůstalostí a autorskými právy. Město Sobotka se proto cítí povinno pečovat o kulturní odkaz a památku svého významného rodáka. K tomuto odkazu přispívá každoročním pořádáním festivalu Šrámkova Sobotka.

Téma nadcházející Šrámkovy Sobotky
3. 7. – 10. 7. 2021

Od folkloru k folkloru

Cesta k tématu a pojetí 64. ročníku Šrámkovy Sobotky nebyla jednoduchá. Ani název pro „Etnosobotku“ či „téma folkloru na Sobotce“ se nehledal snadno. Jeden z návrhů zněl Od úst k ústům – a nečekali jsme, jaké to bude mít o pár měsíců později konotace. Tím, co se šíří od úst k ústům, se pro nás stalo od března 2020 něco úplně jiného než folklor. Ústa jsme si zakryli rouškami a omezili přímý mezilidský kontakt, abychom zabránili šíření nákazy. A protože právě na mezilidském kontaktu a různých podobách autentické komunikace je sobotecký festival založen, nezbylo než ho – byť už takřka připravený – i s jeho folklorním tématem přesunout na rok 2021.
Čas ale plyne rychle a věříme, že se přece jen brzy spolu v Sobotce zeptáme, co že to vlastně folklor je. Že o tom v průběhu prvních červencových dní roku 2021 povedeme debaty, přivítáme odborníky na přednáškách i besedách, vydáme se vstříc literárním a divadelním zážitkům, koncertům v kostele i na zahradě, rozhlasovým poslechům. Že spolu budeme pracovat v dílnách, setkávat se v sobotecké škole i na náměstí, v sále spořitelny, na zahradě Šrámkova domu i v městském divadle a v prostorech dalších, tak jak to známe už mnoho let.
Do té doby se na webu Šrámkovy Sobotky můžete probrat historií festivalu a zavzpomínat na minulé ročníky a také se aspoň ve zkratce podívat, co všechno nás – pokud se nic nepokazí – v létě 2021 čeká.

Na co se tedy můžeme těšit?

Těšíme se na Šrámkovu Sobotku 2021!

Na co se můžete těšit?

Přednášky

Téma zasadí do obecnějšího rámce pražský etnolog a folklorista Petr Janeček (Folklor a lidová slovesnost v 21. století: zánik, přežitek, nebo revitalizace?) a ukáže na příkladech jednak různá chápání folkloru, jednak specifika tradičních, ale hlavně soudobých folklorních žánrů; předestře při tom otázky spojené s existencí, podobami a funkcemi folkloru v globalizovaném a mediálně propojeném světě. – Pandánem bude přednáška brněnské folkloristky Martiny Pavlicové (O folkloru, folklorismu a lidových tradicích v současné společnosti), která se soustředí na tradiční, původně venkovskou lidovou kulturu a její reflexi v různých historických a politických souvislostech. Akcentováno bude téma tzv. druhé existence folkloru, tedy otázky jeho prezentace na scéně, ale i fungování tradičního folkloru jako inspiračního zdroje umění. – Adam Votruba a Ondřej Skovajsa(Lidová píseň: varianty, paměť a interpretace) představí současné teorie spojené s hudební i slovesnou podobou písně, s jejím vznikem, variantní existencí i s ukotvením v paměti zpěváků a také s její poetikou a obrazností. – Moderní etnolingvistiku – využívající informací poskytnutých folklorním materiálem pro účely rekonstrukce jazykových a kulturních stereotypů – budou reprezentovat jazykovědkyně Anna Christou a Lucie Šťastná (Koně, ženu a flintu nikdy nepůjčuj: o ženách a zvířatech v perspektivě moderní etnolingvistiky). První z nich představí obraz ženy ukotvený v české frazeologii a tradičním folkloru, druhá zprostředkuje vhled do českého obrazu zvířat ve folkloru tradičním i moderním. – Alena Schauerová a Magdalena Maňáková (Tady jsme doma: s folklorem ke kořenům domova a vlastní identitě) se soustředí na regionální folklor, zejména na to, jak dnes utváří (a jak může utvářet) identitu dnešních školních dětí. V závěru přednáškového cyklu o folkloru bude tedy nabídnuta také inspirace pedagogická.

Děkujeme

Naši partneři

Šrámkova Sobotka je uskutečňován za finanční podpory Ministerstva kultury, Státního fondu kultury, Královéhradeckého kraje a města Sobotka.
Za spolupráci děkujeme také římsko-katolické farnosti v Sobotce, ZŠ a MŠ Sobotka a tělocvičné jednotě Sokol Sobotka.

2019 / 63. ročník

Na scénu!

Prohlédněte si průběh veškerého dění ročníku, které se tématicky točilo primárně kolem divadla! 

2018 / 62. ročník

Čas v nás

Prohlédněte si průběh veškerého dění ročníku, které se tématicky točilo primárně kolem času!

Kontakt

Máte nějaké otázky?

+420 493 571 618