63. ročník 29. 6. – 6. 7. 2019

Na scénu!

Tématem letošního ročníku se stal dialog mezi textem a divadlem. Podařilo se propojit oblast českého jazyka, řeči a literatury s divadlem, respektive s dramatem. Divadlo je svébytný sémantický systém, hovořící vlastní řečí. Je všeobecně známo, že obrozování českého jazyka probíhalo velmi intenzivně také na prknech, která – jak víme od Shakespeara – znamenají svět. Letos je připravená novinka, čtyři scénická čtení připravená na míru Šrámkově Sobotce. Divadlo Oldstars na fotbalovém stadionu představí „Český ráj“ Jaroslava Rudiše.

Divadlo D21 přispěje do programu jedinečným projektem. Spojí scénické čtení jednoaktovky Václava Havla Vernisáž s prohlídkou loveckého zámečku Humprecht. Původní překlad současné německé hry MS Pocahontas představí Divadlo X10 v Městském parku. A Studio Rubín představí na fotbalovém stadionu Tělo. Inscenované čtení na motivy přelomového a neobyčejně moderního románu, který napsal Fráňa Šrámek během pár týdnů v roce 1919 podle vyprávění své ženy Miloslavy Hrdličkové Šrámkové.

Kontakt

Máte nějaké otázky?

+420 493 571 618